Firemní jazykové kurzy

Výuka může být koncipována jako individuální nebo skupinová. Je prováděna pod dohledem kvalifikovaných lektorů, kteří jsou pravidelně metodicky školeni a mají s výukou ve firmách zkušenosti. Výuka se plně přizpůsobuje potřebám objednatele a přináší tyto výhody:

 • Komplexní jazykový servis – postaráme se komplexně o vše potřebné, abyste se Vy o výuku nemuseli starat
 • Komunikativní výuka – probíhá pod dohledem zkušených lektorů aktivní formou zaměřenou na komunikaci, rozšiřování slovní zásoby a aktivní používání gramatiky. Obsah a forma výuky je zvolena podle Vašich požadavků.
 • Podrobné testování aby výuka byla co nejefektivnější, je vhodné provést úvodní testování nebo celkový  audit. Součástí auditu je podrobný test, ústní pohovor a komplexní posouzení znalostí. Zaměstnanci jsou rozřazeni do homogenních skupinek a je navrhnutý program výuky.
 • Návrh výukového programu „na míru“ – na základě výsledků jazykového auditu připravíme komplexní program výuky angličtiny, francouzštiny, němčiny,  španělštiny, italštiny, ruštiny a češtiny pro cizince. Koncepce a realizace kurzů je navržena podle požadavků objednatele.
 • Efektivita vynaložených prostředků – spočívá v pečlivém sledování docházky, testování v průběhu studia. Na závěr provádíme podrobné závěrečné hodnocení studentů a jejich znalostí.
 • Široká nabídka kurzů – od začátečníků  po pokročilé, příprava na certifikáty, konverzace s rodilými mluvčími, obchodní, technická angličtina, němčina, angličtina z firemního prostředí (tzv. profesní angličtina – spojení gramatických jevů s prvky obchodními) dále technickou. Provádíme profesionální překlady a tlumočení.
 • Spolehlivost a flexibilita – pružně reagujeme na jakékoliv požadavky, provádíme náslechy kurzů a korekce programů podle potřeb firmy.

Výuku jazyků provádíme ve všech městech

dle individuálních přání zákazníka

Individuální výuka


Naše jazyková agentura má mnoholetou praxi ve vedení individuální výuky. Kvalifikovaní lektoři jsou připraveni splnit Vaše požadavky a připravit efektivní výuku „na míru“. Výuka se zcela přizpůsobuje Vašim časovým i tématickým požadavkům pro všechny jazyky – angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština a všechny stupně pokročilosti včetně přípravy na jazykové zkoušky – maturitní, státní, Cambridge apod. Výuku realizujeme primárně v Olomouci, případně dalších městech dle dohody.
Konečná cena individuální výuky je dána vždy dohodou a závisí především na místě, době a objemu výuky. Individuální výuku lze odvolat bez jakýchkoliv sankcí, a to den před jejím plánovaným začátkem až do 20 hod.
Nemáte-li možnost navštěvovat naše kurzy, které se konají v pevných termínech, informujte se na možnosti individuální výuky pro Vás. Rádi Vám doporučíme nejvhodnější individuální studium.

Obchodní angličtina/němčina


Připravili jsme pro Vás sérii seminářů Obchodní angličtina (němčina). Semináře budou zaměřené na praktickou slovní zásobu a její použití v konverzaci v běžné obchodní praxi. Výuka bude vedena kvalifikovanými lektory podle nejnovějších obchodních materiálů. Semináře pořádáme v našich učebnách nebo na míru ve firmách. Pokud máte zájem o výuku či návrh lekcí, tak nás kontaktujte.

Rozpis seminářů
 • Klíčová slova obchodní konverzace: zásady vedení formální a neformální komunikace, simulace obchodní konverzace, obchodní oběd/večeře
 • Písemný a telefonický projev: obchodní korespondence, tvorba nabídek, objednávek, reportů, žádostí o vzorky, vyřizování reklamací apod.
 • Obchodní jednání I: vedení obchodní schůzky, představení sebe a své firmy, kvalifikovaná prezentace produktu své firmy, prohlídka provozu a vnitřních prostor firmy
 • Obchodní jednání II: vyjednávání o ceně, sumarizace výsledků jednání, návrh dohody, ukončení jednání, rozloučení se zákazníkem
 • Vedení porad a pohovorů v angličtině: hodnocení výsledků a výkonnosti firmy, zaměstnanců apod., vedení přijímacích pohovorů

Semináře probíhají v dohodnutých dnech a hodinách. Každý seminář trvá 6 vyučovacích hodin s přestávkami. Seminář můžeme realizovat podle Vašich požadavků v jednom dni nebo několika dnech.
Je možné vyslat více zaměstnanců z jedné firmy na konkrétní seminář nebo na více seminářů. Každý účastník bude zdarma otestován a zařazen do skupinky dle jeho pokročilosti. Doporučujeme max 8-10 osob ve skupince. Po ukončení bude předán absolventům certifikát.

Technická angličtina/němčina

Otvíráme speciální kurz pro technické pracovníky a studenty technických oborů.
Tento kurz je možný zajistit jako firemní školení pro max. 10 studentu. V případě zájmu nám zašlete informace o vaší firmě na info@timeranpro.cz a my vám rádi vypracujeme cenovou nabídku.

Co se naučíte: komunikovat s kolegy na pracovišti, vyjadřovat se při ovládání strojů a přístrojů, obsluze a instalaci PC, vyřizovat objednávky a stížnosti, jednat o běžných pracovních záležitostech a problémech.

Vstupní požadavky: angličtina základní úrovně (Elementary), znalost základních přítomných, minulých a budoucích časů. Stačí dobře zvládnuté učivo ZŠ.

Informační schůzka: (dle domluvy)

Termín kurzu: bude upřesněn po dohodě se studenty.

Délka výuky: 18 lekcí za semestr po třech vyučovacích hodinách (54 hodin výuky).

Studijní materiály: Učebnice budou studentům dodány.

Místo konání: dle individuálních přání zákazníka.


V případě specifických přání zákazníka je možné realizovat vzdělávání dalších jazyků, jako jsou např.: francouzština, italština, španělština, holandština a jiné.