Podnikové poradenství

Poradenství pokrývá následující činnosti:

 • hodnocení majetkové a kapitálové struktury podniku,jakož i zhodnocení struktury nákladů a výnosů
 • diagnózu finanční situace podniku pomocí poměrových ukazatelů, pyramidálních rozkladů a bonitních i bankrotních modelů
 • odhalení případných poruch a nedostatečných hodnot ukazatelů
 • identifikace silných i slabých stránek finanční a ekonomické situace podniku
 • zobrazení historického vývoje hospodaření podniku
 • určení příčin negativních či pozitivních vývojových trendů
 • návrh na zlepšení stávající ekonomické a finanční situace

Výstupy těchto analýz mohou sloužit jako podklady pro finanční plánování, zhodnocení výkonnosti podniku a nalezení problematických míst v jeho hospodaření.

Za klienta provádíme tyto činnosti:

 • Ekonomická a finanční analýza stávající ekonomiky klienta či záměru klienta
 • Predikce cash flow
 • Financování podniků a investic z pohledu budoucího rozvoje
 • Zhodnocení efektivnosti investic, stávajících nebo budoucích
 • Optimalizace procesů pro střední a menší firmy ve fázi růstu

Přidaná hodnota pro klienta:

 • Know- how – získané zkušenostmi, ověřené úspěšností
 • Kvalita je naše kritérium
 • Komplexní poradenství – soulad projektového záměru s ekonomikou

Proč spolupracovat s námi ?

 • Sladění projektového záměru s ekonomikou
 • Využití moderních metod výpočtů
 • Odborná pomoc posilovaná zvyšováním kvalifikace
 • Aktivní konzultace
 • Mladý dynamický tým lidí
 • Klientský přístup