Projektová administrativa

Zajišťujeme dohled nad správným a včasným plněním administrativních náležitostí a dodržováním závazných ukazatelů, které jsou specifikovány ve smlouvě mezi příjemcem dotace a poskytovatelem. Pomáháme klientovi projít dlouhodobým a náročným procesem monitoringu schválené dotace. Vnímáme za klienta rozdílné nároky a požadavky různých typů operačních programů, specifik konkrétních programů a schválených projektů, a tím minimalizujeme riziko odebrání či krácení dotace.

Kvalitní monitoring zajišťujeme ve dvou fázích:

  • Od okamžiku schválení dotace po faktické čerpání dotace
  • Od okamžiku čerpání dotace do stanoveného okamžiku závazného naplnění ukazatelů, který je vždy specificky dán programem (1-5 a více let)

Našeho klienta vždy včas upozorňujeme na veškeré nutné a závazné povinnosti, které mu vyplývají ze smlouvy s poskytovatelem dotace a kvalifikovaně mu vypracováváme administrativní úkony, tak, aby nedošlo k porušení jeho povinností.

Za klienta provádíme zejména tyto činnosti

  • hlídání závazných termínů odevzdání reportů
  • pomoc příjemcům s administrativními povinnostmi
  • zpracování průběžných, etapových monitorovacích zpráv včetně konzultací
  • zpracování žádostí o platbu včetně všech náležitostí nutných k ověření správnosti či oprávnění čerpání dotace
  • zpracování závěrečné zprávy
  • zpracování monitorovacích zpráv pro kontrolu plnění závazných ukazatelů.

PORADENSTVÍ PŘI REALIZACI PROJEKTU

Během celého procesu realizace vám jsme nápomocni s řešením problémů, které se objeví. Díky mnohaletým zkušenostem v oboru jsme schopni celý proces realizace předem předvídat a na základě zjištěných skutečností včasně a věcně reagovat.

Více informací »

VSTUPNÍ ANALÝZA ŽADATELE O DOTACI

Zajistíme vám efektivní zpracování analýzy s přihlédnutím ke známým skutečnostem, díky kterým jsme schopni zvýšit vaše šance na přidělení dotací. Optimalizujeme v rámci analýzy potřeby a administrativní úkony, které s tímto procesem souvisí.

Více informací »

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI

Zpracuje za vás veškeré administrativní náležitosti žádosti. Připravme podklady v souladu s veškerou platnou legislativou.

Více informací »

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Zajištění veškerých povinností v oblasti zadávání veřejných zakázek, které pro klienta vyplývají ze zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, nebo ze specifických podmínek některých programů, kde klient čerpá nebo chce čerpat veřejnou podporu (dotaci, grant), a to:

Více informací »